"Tekst: geheel van bewoordingen waarin een geschrift, een toespraak of een andere uiting is vervat"

Woordenboek Nederlandse Taal

Werkwijze

Na een kennismakingsgesprek wordt uw website geanalyseerd volgens een 10-stappen-plan dat loopt van breed naar smal. Van ‘wat wil ik met mijn site’ tot ‘is alles wel klikbaar’. Naar aanleiding daarvan wordt uw sitetekst herschreven of er wordt nieuwe tekst geproduceerd aan de hand van interviews.

Alle tekst zal daarna een paar keer worden herzien. Door ons, maar ook door u. U kent uw eigen doelgroep immers het best. Vervolgens wordt een voorlopige sitetekst online gezet of in een testomgeving geplaatst. Dan kunt u ook anderen er kritisch naar laten kijken.

Kort daarna volgt een herziening. In een 1-op-1-gesprek wordt uw nieuwe website ontleed volgens hetzelfde 10-stappen-plan. Ter plekke worden wijzigingen aangebracht. Voortdurend vragen wij ons af: klopt het tekstueel en werkt het technisch? Zo ontstaat een 'definitieve' versie. Uiteraard houden wij ons beschikbaar voor updates. Omdat het eindresultaat belangrijker is dan het werkproces.